Ce credem

Ce credem - ce credem 1

MISIUNEA NOASTRĂ

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” celebrează prin laudă şi închinare gloria Tatălui Ceresc, experimentând transformarea spirituală realizată de Fiul lui Dumnezeu, astfel încât Împărăţia lui Dumnezeu să fie extinsă în generaţia noastră prin puterea Duhului Sfânt.

Noi credem în Sfintele Scripturi, așa cum au fost ele date în original de Dumnezeu, ca fiind inspirate de Dumnezeu și infailibile.

Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și ultimă pentru întreaga viață în ceea ce privește credința și practica. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară (2 Timotei 3:16-17).

 

Noi credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei Persoane: Tatal, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii are funcții diferite, execută roluri distincte dar complementare în creație și în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă, și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4, FA 5: 3-4).

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile precum este scris în cartea Genezei, pentru slava Lui în conformitate cu voia Lui (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Hristos. Dumnezeu este suveran peste întreaga creație.

El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, manifestând conducerea suverană peste toată creația, purtare de grijă și har (Coloseni 1:17).

Noi credem în Divinitatea Domnului Isus Hristos, în întruparea Lui prin nașterea din Fecioară, în viața Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare și ispășitoare, în Învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer, în lucrarea Lui ca singur Mijlocitor la Tatăl (Ioan 1:1-4, 1 Timotei 2:5).

Noi credem că Duhul Sfânt, care locuiește în cel credincios, îl ajută pe acesta să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos și să lucreze pentru El. Noi credem că Duhul Sfânt dă daruri celui mântuit pentru slujirea și zidirea bisericii (Galateni 5:22-25).

Noi credem ca omul este pierdut din cauza faptului că prin neascultare a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și că plata păcatului este moartea veșnică – despărțirea de Dumnezeu (Romani 3:10-19).

Noi credem ca pentru mântuire este nevoie de întoarcerea omului sub autoritatea lui Dumnezeu.
Noi credem că mântuirea omului pierdut a fost câștigată de Domnul Isus prin jertfa Lui pe cruce și ca aceasta se obține prin pocăință și credința(1 Corinteni 15:3).
Mântuirea este posibilă doar prin Domnul Hristos (FA 4:12)
Noi credem ca pentru mântuirea omului păcătos și pierdut este absolut necesara nasterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt.

Noi credem în Biserica Universală care este trupul lui Hristos format din toți cei mântuiți din toate timpurile și locurile, de pe pamânt și din cer.
Noi credem că Biserica locală este expresia vizibilă pe pământ a Trupului lui Isus Hristos. Biserica locală este comunitatea oamenilor născuţi din nou, adunați pentru: glorificarea lui Dumnezeu prin închinare, maturizarea credincioşilor prin echipare, învăţătură şi părtăşie și evanghelizarea celor nemântuiţi prin comunicare și trăire.
Noi credem în unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor credincioșilor născuti din nou (Efeseni 4:16).

Credem că misiunea este în inima lui Dumnezeu și că Marea Trimitere (Matei 28:18-20) este pentru toți creștinii. Ucenicii lui Isus sunt în misiune, chemați să comunice Evanghelia prin trăirea și vorbirea lor, oriunde îi va trimite Domnul.

Noi credem în învierea celor mântuiți și a celor pierduți: cei mântuiți vor învia pentru viață veșnică, iar cei pierduți vor învia pentru pedeapsă veșnică (1 Tesaloniceni 4:13-18)
Noi credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Cristos și în strângerea noastră cu El în glorie (Matei 24:30).

VALORILE NOASTRE

O biserică sănătoasă are valori sănătoase:

Autoritatea Scripturilor
Proclamăm și credem în autoritatea Scripturii asupra vieții personale și a bisericii locale.
Centralitatea Evangheliei
Trăim, comunicăm și aplicăm Evanghelia indiferent de context și situație.

Facerea și echiparea de ucenici
Facerea de ucenici nu este o opțiune ci o poruncă, echiparea fiind parte integrantă.
Biserica locală
Biserica locală este comunitatea oamenilor născuţi din nou prin lucrarea Duhului Sfânt.

Mentalitatea Împărăției
Împărăția lui Dumnezeu este dincolo de biserica locală și de proiectele acesteia.

Postul și rugăciunea
Postul și rugăciunea sunt respirația credinciosului și a bisericii locale.

Misiunea Transculturală
Echipăm și trimitem ucenici până la marginile pământului împlinind porunca lui Isus.
Plantarea de biserici
Plantăm biserici care la rândul lor vor planta biserici.

Slujirea holistică
Iubim, slujim și prețuim pe cei din jurul nostru.